Jakie informacje znajdują się na paragonie fiskalnym Jakie informacje znajdują się na paragonie fiskalnym. Czy...

Paragon fiskalny jest dokumentem, który potwierdza zaewidencjonowanie transakcji na kasie rejestrującej. Nie można go zastąpić innego rodzaju wydrukiem, np. potwierdzeniem płatności kartą z terminala płatniczego. Paragon fiskalny zawiera bowiem szereg ważnych informacji, m.in. na temat przedsiębiorcy oraz należnych podatków. Czy jednak zawsze na takim dowodzie sprzedaży musi się znaleźć NIP nabywcy? I w którym miejscu […]

Więcej