Od 1 stycznia 2020 faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

Od 1 stycznia 2020 roku faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

13 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany akt prawny wprowadził bardzo ważny wymóg w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wystawić fakturę do paragonu fiskalnego. W przyszłości w takich okolicznościach niezbędny będzie m.in. NIP nabywcy na paragonie.

Czy trzeba wymienić kasę fiskalną, aby drukować NIP nabywcy na paragonie

Czy trzeba wymienić kasę fiskalną, aby drukować NIP nabywcy na paragonie?

Jeżeli kasa fiskalna, przy użyciu której przedsiębiorca prowadzi ewidencję, nie pozwala na umieszczenie NIP-u nabywcy na paragonie, nie da się w żaden sposób zmodernizować takiego urządzenia. W związku z tym, jeśli od 1 stycznia 2020 roku podatnik będzie chciał wystawiać faktury do paragonów, bo np. oczekują tego klienci jego firmy, konieczna okaże się wymiana urządzenia rejestrującego.

Gdzie znaleźć numer unikatowy kasy fiskalnej

Jak narzędzie Sprawdź Kasę ustala, które urządzenie fiskalne drukuje paragon z NIP-em nabywcy?

Narzędzie Sprawdź Kasę, dostępne na stronie internetowej SprawdzKase.pl, pozwala szybko ustalić, czy dane urządzenie rejestrujące może umieścić NIP nabywcy na paragonie – w części fiskalnej takiego dokumentu. Co jest potrzebne do tego, aby skorzystać ze wspomnianego rozwiązania?

Od 1 stycznia 2020 roku faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

Od 1 stycznia 2020 roku faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

13 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany akt prawny wprowadził bardzo ważny wymóg w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wystawić fakturę do paragonu fiskalnego. W przyszłości w takich okolicznościach niezbędny będzie m.in. NIP nabywcy na paragonie.

Jak umieścić NIP nabywcy na paragonie fiskalnym?

Jak umieścić NIP nabywcy na paragonie fiskalnym?

Jeżeli klient poprosi o paragon ze swoim NIP-em, a w firmie wykorzystywane jest urządzenie rejestrujące, które posiada wspomnianą funkcjonalność, obowiązkiem przedsiębiorcy będzie wystawienie takiego dowodu sprzedaży. Pytanie jednak, w jaki sposób i w którym momencie obsługi klienta umieścić takie dane na dokumencie fiskalnym?

Jakie informacje znajdują się na paragonie fiskalnym

Jakie informacje znajdują się na paragonie fiskalnym. Czy NIP nabywcy jest zawsze wymagany?

Paragon fiskalny jest dokumentem, który potwierdza zaewidencjonowanie transakcji na kasie rejestrującej. Nie można go zastąpić innego rodzaju wydrukiem, np. potwierdzeniem płatności kartą z terminala płatniczego. Paragon fiskalny zawiera bowiem szereg ważnych informacji, m.in. na temat przedsiębiorcy oraz należnych podatków. Czy jednak zawsze na takim dowodzie sprzedaży musi się znaleźć NIP nabywcy?

Czy trzeba wymienić kasę fiskalną, aby drukować NIP nabywcy na paragonie

Czy trzeba wymienić kasę fiskalną, aby drukować NIP nabywcy na paragonie?

Jeżeli kasa fiskalna, przy użyciu której przedsiębiorca prowadzi ewidencję, nie pozwala na umieszczenie NIP-u nabywcy na paragonie, nie da się w żaden sposób zmodernizować takiego urządzenia. W związku z tym, jeśli od 1 stycznia 2020 roku podatnik będzie chciał wystawiać faktury do paragonów, bo np. oczekują tego klienci jego firmy, konieczna okaże się wymiana urządzenia rejestrującego.

Gdzie znaleźć numer unikatowy kasy fiskalnej

Jak narzędzie Sprawdź Kasę ustala, które urządzenie fiskalne drukuje paragon z NIP-em nabywcy?

Narzędzie Sprawdź Kasę, dostępne na stronie internetowej SprawdzKase.pl, pozwala szybko ustalić, czy dane urządzenie rejestrujące może umieścić NIP nabywcy na paragonie – w części fiskalnej takiego dokumentu. Co jest potrzebne do tego, aby skorzystać ze wspomnianego rozwiązania?

Które kasy fiskalne drukują NIP nabywcy na paragonie?

Które kasy fiskalne pozwalają na wydruk paragonu z NIP-em nabywcy?

Kasy fiskalne w większości przypadków są urządzeniami o zamkniętej funkcjonalności. W praktyce oznacza to, że gdy przedsiębiorca kupuje i instaluje dany model w swojej firmie, zyskuje technologię sprzedaży o konkretnych możliwościach. Przykładowo: obecnie już każda kasa fiskalna, która jest dostępna na rynku, posiada funkcję wydruku paragonu z NIP-em nabywcy. Jednak nie zawsze tak było… Jak ustalić, które urządzenie wyposażono w takie rozwiązanie?

Co zapewnia kasa fiskalna, która umieszcza NIP klienta na paragonie?

Co zapewnia kasa fiskalna, która umieszcza NIP klienta na paragonie?

Żadne przepisy fiskalne nie obligują przedsiębiorcy do stosowania kasy fiskalnej, która zapewnia wydruk paragonu z NIP-em nabywcy. Posiadanie takiego urządzenia niesie jednak za sobą wiele korzyści – zarówno dla właściciela działalności gospodarczej, jak i jego klientów. Co więcej, znaczenie takiej kasy fiskalnej, a także samego paragonu z NIP-em nabywcy, dodatkowo wzrośnie od 1 stycznia 2020 roku.