Czy trzeba wymienić kasę fiskalną, aby drukować NIP nabywcy na paragonie Czy trzeba wymienić kasę fiskalną, aby drukować NIP...

Jeżeli kasa fiskalna, przy użyciu której przedsiębiorca prowadzi ewidencję, nie pozwala na umieszczenie NIP-u nabywcy na paragonie, nie da się w żaden sposób zmodernizować takiego urządzenia. W związku z tym, jeśli od 1 stycznia 2020 roku podatnik będzie chciał wystawiać faktury do paragonów, bo np. oczekują tego klienci jego firmy, konieczna okaże się wymiana urządzenia […]

Więcej