Jak umieścić NIP nabywcy na paragonie fiskalnym Jak umieścić NIP nabywcy na paragonie fiskalnym?

Jeżeli klient poprosi o paragon ze swoim NIP-em, a w firmie wykorzystywane jest urządzenie rejestrujące, które posiada wspomnianą funkcjonalność, obowiązkiem przedsiębiorcy będzie wystawienie takiego dowodu sprzedaży. Pytanie jednak, w jaki sposób i w którym momencie obsługi klienta umieścić takie dane na dokumencie fiskalnym?

Więcej
Od 1 stycznia 2020 roku faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy Od 1 stycznia 2020 roku faktura do paragonu...

13 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany akt prawny wprowadził bardzo ważny wymóg w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wystawić fakturę do paragonu fiskalnego. W przyszłości w takich okolicznościach niezbędny będzie m.in. NIP nabywcy na paragonie.

Więcej