Numer unikatowy kasy fiskalnej - gdzie znaleźć?? Jak narzędzie Sprawdź Kasę ustala, które urządzenie fiskalne...

Narzędzie Sprawdź Kasę, dostępne na stronie internetowej SprawdzKase.pl, pozwala szybko ustalić, czy dane urządzenie rejestrujące może umieścić NIP nabywcy na paragonie – w części fiskalnej takiego dokumentu. Co jest potrzebne do tego, aby skorzystać ze wspomnianego rozwiązania?

Więcej