Narzędzie Sprawdź Kasę, dostępne na stronie internetowej SprawdzKase.pl, pozwala szybko ustalić, czy dane urządzenie rejestrujące może umieścić NIP nabywcy na paragonie – w części fiskalnej takiego dokumentu. Co jest potrzebne do tego, aby skorzystać ze wspomnianego rozwiązania?

Numer unikatowy kasy fiskalnej – tylko tyle i aż tyle…

Jedną z kluczowych informacji na temat każdego urządzenia rejestrującego jest jego numer unikatowy. Składa się on z 2 lub 3 liter (prefiksu) oraz 8 bądź 10 cyfr. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, numer unikatowy jest indywidualnym i niepowtarzalnym „kodem”, który producent nadaje pamięci fiskalnej konkretnej kasy. Nie może on więc zostać przypisany innym urządzeniom danej marki.

Co ważne, numer unikatowy pozwala ustalić, z jakim modelem kasy fiskalnej mamy do czynienia, a więc m.in. jego parametry i funkcje. I właśnie na tej podstawie działa narzędzie dostępne na stronie SprawdzKase.pl. Po podaniu numeru unikatowego przez użytkownika, identyfikuje konkretny model urządzenia fiskalnego i sprawdza, czy wśród jego funkcjonalności znajduje się wydruk paragonu z NIP-em nabywcy (w części fiskalnej dokumentu).

 

Gdzie znaleźć numer unikatowy urządzenia?

W większości przypadków numer unikatowy kasy fiskalnej będzie umieszczony od spodu obudowy konkretnego modelu. Niemniej, to nie jedyne miejsce, w którym można znaleźć taki „kod”, przypisany do danego urządzenia. Kasa rejestrująca drukuje również swój numer unikatowy na każdym paragonie fiskalnym oraz na raportach dobowych i miesięcznych. Co więcej, omawiany tu „kod” można znaleźć np. w książce serwisowej urządzenia, czyli w dokumentacji dołączonej do danego modelu, w której wpisywane są m.in. adnotacje na temat przeprowadzonych przeglądów technicznych.

 

Jak skorzystać z narzędzia Sprawdź Kasę?

Narzędzie Sprawdź Kasę znajduje się na stronie głównej serwisu SprawdzKase.pl. W tym miejscu można wprowadzić numer unikatowy urządzenia (w przeznaczonym do tego polu) i zatwierdzić wpisane dane za pomocą przycisku „Sprawdź”. Co ważne, narzędzie zadziała prawidłowo tylko wtedy, gdy użytkownik poda poprawny numer unikatowy kasy fiskalnej! Wówczas na stronie głównej serwisu wyświetli się informacja na temat zidentyfikowanego urządzenia oraz tego, czy pozwala ono na umieszczenie NIP-u nabywcy na paragonie.

 

Czy sprawdzenie kasy fiskalnej jest płatne?

Nie. Narzędzie Sprawdź Kasę jest całkowicie bezpłatne. Co więcej, nie wymaga od użytkownika podawania żadnych dodatkowych danych, np. kontaktowych bądź na temat prowadzonej działalności gospodarczej. Do sprawdzenia kasy fiskalnej niezbędne jest jedynie wprowadzenie prawidłowego numeru unikatowego urządzenia, składającego się z 2 lub 3 liter (prefiksu) oraz 8 bądź 10 cyfr.