Kasy fiskalne w większości przypadków są urządzeniami o zamkniętej funkcjonalności. W praktyce oznacza to, że gdy przedsiębiorca kupuje i instaluje dany model w swojej firmie, zyskuje technologię sprzedaży o konkretnych możliwościach. Przykładowo: obecnie już każda kasa fiskalna, która jest dostępna na rynku, posiada funkcję wydruku paragonu z NIP-em nabywcy. Jednak nie zawsze tak było… Jak ustalić, które urządzenie wyposażono w takie rozwiązanie?

 

Kasy wprowadzane na rynek do pierwszej połowy 2013 roku

Kasy fiskalne, które były wprowadzane na rynek do pierwszej połowy 2013 roku, nie musiały umożliwiać wydruku NIP-u nabywcy na paragonie. Wynikało to z faktu, że producenci technologii sprzedaży nie byli wtedy zobligowani do zaimplementowania takiej funkcjonalności w swoich urządzeniach. Nie wymagały tego bowiem obowiązujące wówczas przepisy fiskalne. Nie oznacza to jednak, że kasy dostępne wtedy na rynku nie mogły oferować omawianego rozwiązania. Wszystko zależało od decyzji producenta technologii sprzedaży.

Ważną kwestią jest również czas, przez który urządzenia wprowadzane na rynek do pierwszej połowy 2013 roku były później dostępne w sprzedaży. Warto pamiętać, że kasa fiskalna, przed dopuszczeniem do oficjalnej dystrybucji, musi najpierw otrzymać homologację Głównego Urzędu Miar. Dopóki decyzja GUM jest ważna, urządzenie można kupić i zainstalować w firmie. W związku z tym, nie jest wcale powiedziane, że kasy, które były dostępne w sprzedaży np. w 2015 roku, musiały już umożliwiać m.in. wydruk paragonu z NIP-em nabywcy. Mogły to być urządzenia ze „starymi”, lecz nadal obowiązującymi homologacjami.

 

Kasy wprowadzane na rynek od drugiej połowy 2013 roku

Dopiero w połowie 2013 roku weszły w życie przepisy dotyczące umieszczania NIP-u nabywcy na paragonie (w części fiskalnej takiego wydruku). Po pierwsze, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. To właśnie wspomniany akt prawny zobligował producentów technologii sprzedaży do tego, aby wyposażali swoje urządzenia fiskalne w funkcję wydruku NIP-u nabywcy na paragonie – w części fiskalnej dokumentu. Po drugie, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W tym dokumencie pierwszy raz określono obowiązek, zgodnie z którym przedsiębiorca, na życzenie nabywcy, musi umieścić jego NIP na paragonie fiskalnym. Taki wymóg występuje jednak wyłącznie wtedy, gdy urządzenie stosowane przez podatnika posiada omawianą funkcjonalność.

W związku z powyższym, dopiero kasy rejestrujące, które otrzymywały homologacje GUM od drugiej połowy 2013 roku i trafiały później na rynek, musiały już umożliwiać umieszczenie NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym. Dotyczyło to każdego rodzaju urządzenia – zarówno z kopią elektroniczną (jednorolkowego), jak i papierową (dwurolkowego).

 

Urządzenia dostępne obecnie na rynku fiskalnym

Współcześnie wśród kas dostępnych na rynku fiskalnym nie ma już urządzeń, które otrzymywały homologacje GUM do pierwszej połowy 2013 roku. Decyzje w ich sprawie dawno wygasły i jeśli producenci nie zdecydowali się na tzw. re-homologacje, uwzględniające nowe wymogi prawne, modele te zostały wycofane ze sprzedaży. Innymi słowy, obecnie można kupić i zainstalować wyłącznie urządzenia fiskalne, które już w standardzie gwarantują wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym. Co więcej, warto przypomnieć, że na rynku są teraz dostępne 2 rodzaje kas rejestrujących – modele online (współpracujące z Centralnym Repozytorium Kas) lub z kopią elektroniczną (zapisujące ważne dane na kartach pamięci).

 

Jak sprawdzić, czy kasa fiskalna drukuje NIP nabywcy na paragonie?

Różne modele, odmienna funkcjonalność, homologacje GUM i daty produkcji lub wprowadzenia na rynek fiskalny… Pisząc delikatnie, taka sytuacja nie pozwala przedsiębiorcy w prosty sposób ustalić, czy stosowana przez niego kasa pozwala na wystawienie paragonu z NIP-em nabywcy. W celu ułatwienia tego procesu powstało jednak narzędzie Sprawdź Kasę. Przy jego pomocy przedsiębiorca może szybko uzyskać jednoznaczną informację na temat tego, czy wykorzystywane przez niego urządzenie zapewni umieszczenie NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym.

Z narzędzia Sprawdź Kasę można skorzystać na stronie głównej serwisu SprawdzKase.pl.

 

Logo Sprawdź Kasę